Velkommen til Naturtorv


Ett skikkelig torvtak går i ett med naturen, det er miljøvennlig og det har lange tradisjoner.Vi legger vekt på gode, flotte torvtak slik vi husker dem i fra tidligere tider.     
            


Naturtorv-tak har en rekke gode egenskaper og kvaliteter


  • Naturlig, frodig grønnfarge
  • Er grønt når det er lagt.
  • Lite vedlikehold
  • Armeres med galvanisert hønsenetting mellom torv-lagene, som hindere siging.

Vi håper disse sidene hjelper dere ett skritt videre til valg av torvtaks-leverandør.


Naturtorv, når kvalitet teller....

Naturtorv AS • Oppsjø Næringspark 3570 Ål • Tlf: 320 85 651 • E-post: post@naturtorv.no Design på norsk: Utforming.no